Email: info@sitris.sk Telefón: +421 948 528 069 +421 948 528 065 | EN SK

Príklady

Za históriu našej spoločnosti sme spolupracovali na programovaní viacerých systémov, napríklad:

Videokonferenčný systém

 • Pre medzinárodný portál pracovných ponúk na vykonávanie pohovorov cez Internet
 • Videohovory ala Skype cez prehliadač – volanie, pokladanie, prerušenie hovoru atď.
 • Ukladanie interview, spätné prehrávanie interview atď.

 

​Nadstavba pre Microsoft Dynamics pre správu dokumentov (DMS)

 • Špecializované DMS prepojené s Microsoft Dynamics
 • Značné rozšírenie možností v porovnaní s Microsoft Sharepoint podľa potrieb klienta

 

Belgický mýtny systém

 • Ako subdodávateľ inej spoločnosti
 • Rozsiahly systém na generovanie a platby pokút z novobudovaného mýtneho systému v Belgicku
 • Štatistika prejazdov
 • Integrácia s množstvom externých systémov
 • Spracovanie veľkého množstva údajov

 

Portál pre servis elektroniky

 • Ako subdodávateľ inej spoločnosti
 • Zvlášť aplikácie pre používateľov, spracovateľov a externých dodávateľov
 • Používatelia si jednoduchým „vyklikaním“ zvolia typ, miesto a spôsob opravy
 • Spracovatelia kontrolujú objednávky na opravy, vystavujú faktúry a pomáhajú používateľom
 • Externý dodávatelia upravujú informácie o poskytovaných službách
 • Integrácia s viacerými internými systémami telekomunikačného operátora

 

Systém obchodovania s cennými papiermi

 • Pôvodný systém pre zaznamenávanie obchodov už nespĺňal potreby klienta, nahradili sme ho novým systémom s importom údajov zo starého 
 • Automatické vypočítavanie hodnoty účtov klientov a automatické odosielanie údajov do účtovného systému.
 • Prepojenie s burzou cenných papierov a systémom Bloomberg, automatické doťahovanie hodnôt cenných papierov.

 

 

ZÍSKAJTE PONUKU - NECHAJTE NÁM E-MAIL ALEBO ČÍSLO A MY SA VÁM OZVEME