Email: info@sitris.sk Telefón: +421 948 528 069 +421 948 528 065 | EN SK

Najnovšie trendy

Keď modernizovať, tak s prstom na tepe doby. Pri našej práci využívame najnovšie trendy v oblasti technológii a jedným z nich je aj tzv. Industry 4.0

Označovaný aj ako štvrtá priemyselná revolúcia, predstavuje ten najnovší trend v priemysle. Tretia priemyselná revolúcia vzišla z automatizácie – pracovníkov na linkách začali nahrádzať roboty. Prichádzajúca štvrtá revolúcia (Industry 4.0) neoznačuje jednu konkrétnu vec, ale súbor viacerých noviniek vo výrobe:

  1. Internet vecí („Internet of Things“) – znamená to, že všetky prvky výroby (roboty, stroje, snímače, kamery atď.) sú prepojené a zdieľajú svoje údaje medzi sebou. Predstavte si tie možnosti!
     
  2. Veľké Dáta („Big Data „) – informácií získaných z výroby môže byť skutočné veľa. Tieto údaje je treba nielen ukladať, ale hlavne analyzovať a robiť z nich závery – ako napríklad návrhy na zlepšenia vo výrobe, alebo aj predpovedanie zlyhania niektorých strojovv
     
  3. Umelá inteligencia („Artificial Intelligence“) – Umelá inteligencia je systém, ktorý sa vie sám učiť. Využiť sa to dá v rôznych oblastiach – či už na analýzu spomínaných „Big Data“, až po inteligentných robotov, ktorí sa vedia prispôsobovať neznámym podmienkam bez nutnosti programovania.
     
  4. Autonómna automatizácia („Autonomous automation“) – roboty na linke nebudú len hlúpe stroje, ktoré treba presne programovať. Vďaka umelej inteligencii sa budú samé vedieť učiť a vylepšovať zaužívané postupy.

Spojením týchto štyroch pilierov – získavania údajov, veľkých dát, umelej inteligencie a autonómnej automatizácie – získame úplne novú úroveň výroby, ktorá sa vie sama dynamicky meniť, prispôsobovať aktuálnym podmienkam a zlepšovať.

Ako ju však zaviesť aj u vás? 

Najčastejšou voľbou je postupné zavádzanie jednotlivých pilierov do aktuálnej výroby. Prvým krokom môže byť zber a vyhodnocovanie dát z výroby – od ľudí, strojov či rôznych senzorov. Systém PTS od spoločnosti Sitris umožňuje efektívny zber a vyhodnocovanie týchto údajov.

Naším hlavným cieľom je prostredníctvom systému PTS pomáhať vám - klientom, odhaľovať nové možností úspor vo výrobe. Systém PTS bude váš prvý krok k úspešnému prechodu na Industry 4.0.

ZÍSKAJTE PONUKU - NECHAJTE NÁM E-MAIL ALEBO ČÍSLO A MY SA VÁM OZVEME